Polycraft RTV Silicone Thixotropic Thickening Agent 500g (Thixo)